เกี่ยวกับSTEELBUILK

ประเภทนิติบุคคล : บริษัท สตีลบิลค์ จำกัด

วันที่จดทะเบียน : 15/01/2562

สถานะนิติบุคคล : ยังดำเนินกิจการอยู่

ทุนจดทะเบียน (บาท) : 1,000,000.00

ที่ตั้ง : 59/45 หมู่ที่ 16 ซอยศรีด่าน24 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ขายตะแกรงเหล็กฉีก และ ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก

ทำประตู หน้าต่างด้วยตะแกรงเหล็กฉีก และ ตะแกรงเจาะรู เชื่อมทำเฟรม  ขึ้นชิ้นงาน

Visitors: 75,768