ตะแกรงเจาะรู

ตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู หน้ากากอาคาร ฟาซาดตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู หน้ากากอาคาร ฟาซาด

ตะแกรงเจาะรู  หรือ  เหล็กแผ่นเจาะรู

 • ตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู   เกิดจากการนำแผ่นโลหะมาปั๊มเจาะรูตามลวดลายเฉพาะ เช่น รูกลม รูสี่เหลี่ยม สามารถกำหนดขนาดของรู ระยะห่างระหว่างรู และมุมของแนวปั๊มเจาะรูได้ เช่น ตะแกรงคัดข้าวหรือตะแกรงขัดสีเมล็ดข้าวทำเป็นแผ่นหรือท่อระบายความร้อนอุปกรณ์ตกแต่งภายใน ออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ฉากหรือผนังกั้นห้องชั้นวางของหรือตะแกรงหุ้มสายพาน รั้วกำแพงบ้าน เป็นต้นเหมาะกับบ้านทันสมัยใหม่
 • Download แคทตาลอคที่นี่
ตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู หน้ากากอาคาร ฟาซาด
ตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู หน้ากากอาคาร ฟาซาด
 

เหล็กเจาะรูงานสั่งผลิต

เหล็กเจาะรูกลม
 
 

ตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู หน้ากากอาคาร ฟาซาดตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู หน้ากากอาคาร ฟาซาดตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู หน้ากากอาคาร ฟาซาดตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู หน้ากากอาคาร ฟาซาดตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู หน้ากากอาคาร ฟาซาดตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู หน้ากากอาคาร ฟาซาด

หน้ากากอาคาร หรือ Facade หมายถึง องค์ประกอบด้านหน้าอาคาร หรือ รูปภายนอกอาคารที่มองเห็นได้ชัดเจน

หน้ากากอาคารมีบทบาทสำคัญในงานสถาปัตยกรรม โดยทำหน้าที่ดังนี้

ป้องกันอาคารจากสภาพแวดล้อมภายนอก: หน้ากากอาคารช่วยป้องกันอาคารจากฝน แสงแดด ความร้อน ลม ฝุ่นละออง และมลภาวะทางอากาศ ช่วยยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างและวัสดุตกแต่งภายในอาคาร

ควบคุมแสงสว่างและเสียง: หน้ากากอาคารช่วยควบคุมปริมาณแสงสว่างที่เข้าสู่ภายในอาคาร ช่วยลดความร้อนและความจ้าของแสงแดด นอกจากนี้ยังช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร

สร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคาร: หน้ากากอาคารเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคาร รูปลักษณ์ วัสดุ และสีสันของหน้ากากอาคาร สามารถบ่งบอกถึงสไตล์การออกแบบ ฟังก์ชันการใช้งาน และความหมายของอาคารได้

วัสดุที่ใช้ทำหน้ากากอาคารมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน งบประมาณ และสไตล์การออกแบบ วัสดุที่นิยมใช้ทำหน้ากากอาคาร ได้แก่

 • อลูมิเนียม: นิยมใช้ในอาคารทั่วไป เพราะมีน้ำหนักเบา ทนทาน และดูแลรักษาง่ายไม้: นิยมใช้ในอาคารพักอาศัย เพราะให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นธรรมชาติ และสวยงาม
 • เหล็ก: นิยมใช้ในอาคารโรงงาน โกดังสินค้า และอาคารที่มีโครงสร้างใหญ่
 • กระจก: นิยมใช้ในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และอาคารสูง เพราะช่วยให้แสงสว่างธรรมชาติส่องเข้าสู่ภายในอาคารได้ และทำให้อาคารดูโปร่งโล่ง
 

 

ตะแกรงเหล็กฉีกหน้ากากอาคาร-สตีลแฟคตอรี่ตะแกรงเหล็กฉีกหน้ากากอาคาร-สตีลแฟคตอรี่ตะแกรงเหล็กฉีกหน้ากากอาคาร-สตีลแฟคตอรี่ตะแกรงเหล็กฉีกหน้ากากอาคาร-สตีลแฟคตอรี่

 • การออกแบบหน้ากากอาคารนั้น สถาปนิกจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้
 • สภาพภูมิอากาศ: สถาปนิกต้องออกแบบหน้ากากอาคารให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่น เช่น ในเขตร้อน ควรออกแบบหน้ากากอาคารให้ช่วยป้องกันความร้อน ในเขตหนาว ควรออกแบบหน้ากากอาคารให้ช่วยเก็บกักความร้อน
 • ฟังก์ชันการใช้งาน: สถาปนิกต้องออกแบบหน้ากากอาคารให้เหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งานของอาคาร เช่น อาคารสำนักงาน ควรออกแบบหน้ากากอาคารให้มีแสงสว่างธรรมชาติส่องเข้าสู่ภายในอาคารได้ อาคารโรงงาน ควรออกแบบหน้ากากอาคารให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง
 • สไตล์การออกแบบ: สถาปนิกต้องออกแบบหน้ากากอาคารให้สอดคล้องกับสไตล์การออกแบบของอาคารโดยรวม
 • งบประมาณ: สถาปนิกต้องออกแบบหน้ากากอาคารให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี

หน้ากากอาคารที่ดี ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ทนทาน: หน้ากากอาคารต้องทนทานต่อสภาพอากาศ แสงแดด ฝน ลม และแมลง
 • สวยงาม: หน้ากากอาคารควรมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม สอดคล้องกับสไตล์การออกแบบของอาคารโดยรวม
 • ประหยัดพลังงาน: หน้ากากอาคารควรช่วยประหยัดพลังงาน

 

 

 

 
Visitors: 80,891