หน้ากากอาคารFacade

ตะแกรงเหล็กฉีกหน้ากากอาคาร-สตีลแฟคตอรี่ตะแกรงเหล็กฉีกหน้ากากอาคาร-สตีลแฟคตอรี่ตะแกรงเหล็กฉีกหน้ากากอาคาร-สตีลแฟคตอรี่ตะแกรงเหล็กฉีกหน้ากากอาคาร-สตีลแฟคตอรี่

หน้ากากอาคาร หรือ Facade หมายถึง องค์ประกอบด้านหน้าอาคาร หรือ รูปภายนอกอาคารที่มองเห็นได้ชัดเจน

หน้ากากอาคารมีบทบาทสำคัญในงานสถาปัตยกรรม โดยทำหน้าที่ดังนี้

 • ป้องกันอาคารจากสภาพแวดล้อมภายนอก: หน้ากากอาคารช่วยป้องกันอาคารจากฝน แสงแดด ความร้อน ลม ฝุ่นละออง และมลภาวะทางอากาศ ช่วยยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างและวัสดุตกแต่งภายในอาคาร

 • ควบคุมแสงสว่างและเสียง: หน้ากากอาคารช่วยควบคุมปริมาณแสงสว่างที่เข้าสู่ภายในอาคาร ช่วยลดความร้อนและความจ้าของแสงแดด นอกจากนี้ยังช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร

 • สร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคาร: หน้ากากอาคารเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคาร รูปลักษณ์ วัสดุ และสีสันของหน้ากากอาคาร สามารถบ่งบอกถึงสไตล์การออกแบบ ฟังก์ชันการใช้งาน และความหมายของอาคารได้

วัสดุที่ใช้ทำหน้ากากอาคารมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน งบประมาณ และสไตล์การออกแบบ วัสดุที่นิยมใช้ทำหน้ากากอาคาร ได้แก่

 • กระจก: นิยมใช้ในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และอาคารสูง เพราะช่วยให้แสงสว่างธรรมชาติส่องเข้าสู่ภายในอาคารได้ และทำให้อาคารดูโปร่งโล่ง
 • อลูมิเนียม: นิยมใช้ในอาคารทั่วไป เพราะมีน้ำหนักเบา ทนทาน และดูแลรักษาง่าย
 • ไม้: นิยมใช้ในอาคารพักอาศัย เพราะให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นธรรมชาติ และสวยงาม
 • เหล็ก: นิยมใช้ในอาคารโรงงาน โกดังสินค้า และอาคารที่มีโครงสร้างใหญ่

ตะแกรงเหล็กฉีกหน้ากากอาคาร-สตีลแฟคตอรี่ตะแกรงเหล็กฉีกหน้ากากอาคาร-สตีลแฟคตอรี่ตะแกรงเหล็กฉีกหน้ากากอาคาร-สตีลแฟคตอรี่ตะแกรงเหล็กฉีกหน้ากากอาคาร-สตีลแฟคตอรี่

การออกแบบหน้ากากอาคารนั้น สถาปนิกจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • สภาพภูมิอากาศ: สถาปนิกต้องออกแบบหน้ากากอาคารให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่น เช่น ในเขตร้อน ควรออกแบบหน้ากากอาคารให้ช่วยป้องกันความร้อน ในเขตหนาว ควรออกแบบหน้ากากอาคารให้ช่วยเก็บกักความร้อน
 • ฟังก์ชันการใช้งาน: สถาปนิกต้องออกแบบหน้ากากอาคารให้เหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งานของอาคาร เช่น อาคารสำนักงาน ควรออกแบบหน้ากากอาคารให้มีแสงสว่างธรรมชาติส่องเข้าสู่ภายในอาคารได้ อาคารโรงงาน ควรออกแบบหน้ากากอาคารให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง
 • สไตล์การออกแบบ: สถาปนิกต้องออกแบบหน้ากากอาคารให้สอดคล้องกับสไตล์การออกแบบของอาคารโดยรวม
 • งบประมาณ: สถาปนิกต้องออกแบบหน้ากากอาคารให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี

หน้ากากอาคารที่ดี ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ทนทาน: หน้ากากอาคารต้องทนทานต่อสภาพอากาศ แสงแดด ฝน ลม และแมลง
 • สวยงาม: หน้ากากอาคารควรมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม สอดคล้องกับสไตล์การออกแบบของอาคารโดยรวม
 • ประหยัดพลังงาน: หน้ากากอาคารควรช่วยประหยัดพลังงาน

Visitors: 80,894