ถังเก็บยางมะตอย

รับผลิตถังเก็บยางมะตอย และ โมดิฟายล์ แอสฟัลท์ ขนาด 200 ตัน เจ้าของโครงการ บริษัท ปตท.ธุรกิจน้ามันและการขายปลีก จากัด สถานที่ตั้งโครงการ บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จากัด โรงงาน อ.เกาะคา จ.ลาปาง

ถังเก็บยางมะตอยเป็นภาชนะที่ใช้สำหรับเก็บยางมะตอย ซึ่งเป็นวัสดุที่เหนียวและเป็นกึ่งของแข็งที่ใช้ในการก่อสร้างถนน ยางมะตอยจะถูกเก็บไว้ในถังเก็บความร้อนเพื่อให้เป็นของเหลวและสามารถเทหรือสูบได้อย่างง่ายดาย

ถังเก็บยางมะตอยมีสองประเภทหลัก: แนวนอนและแนวตั้ง ถังเก็บยางมะตอยแนวนอนมักมีขนาดเล็กกว่าและใช้สำหรับงานขนาดเล็ก ในขณะที่ถังเก็บยางมะตอยแนวตั้งมีขนาดใหญ่กว่าและใช้สำหรับงานขนาดใหญ่ ถังเก็บยางมะตอยทั้งสองประเภทมักทำจากเหล็กกล้าและมีฉนวนหุ้มเพื่อป้องกันความร้อนจากการสูญเสีย

ถังเก็บยางมะตอยมีหลายขนาด ถังเก็บยางมะตอยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 10,000 แกลลอนถึง 200,000 แกลลอน ขนาดของถังเก็บยางมะตอยที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับขนาดของงานและปริมาณยางมะตอยที่ต้องใช้

ถังเก็บยางมะตอยมักติดตั้งท่อและวาล์วหลายตัว ท่อเหล่านี้ใช้สำหรับเติม ยางมะตอยออกจากถัง และหมุนเวียนยางมะตอยผ่านระบบทำความร้อน วาล์วใช้สำหรับควบคุมการไหลของยางมะตอย

ถังเก็บยางมะตอยเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการก่อสร้างถนน ใช้เพื่อเก็บยางมะตอยที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน

 

แอสฟัลท์สต๊อกแท้งค์ หรือ ถังเก็บยางมะตอย ทำหน้าที่เก็บยางมะตอย ซึ่งเป็นวัสดุที่เหนียวและเป็นกึ่งของแข็งที่ใช้ในการก่อสร้างถนน ยางมะตอยจะถูกเก็บไว้ในถังเก็บความร้อนเพื่อรักษาให้อยู่ในสถานะของเหลว สะดวกต่อการเทหรือสูบ

ถังเก็บยางมะตอยมีสองประเภทหลักๆ:

  • ถังเก็บยางมะตอยแนวนอน:มักมีขนาดเล็ก ใช้สำหรับงานขนาดเล็ก
  • ถังเก็บยางมะตอยแนวตั้ง:มักมีขนาดใหญ่ ใช้สำหรับงานขนาดใหญ่

ถังเก็บยางมะตอยทั้งสองประเภท มักทำจากเหล็กกล้า หุ้มฉนวนป้องกันความร้อนสูญเสียขนาดของถังเก็บยางมะตอย ขึ้นอยู่กับขนาดงานและปริมาณยางมะตอยที่ต้องการ โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 10,000 แกลลอน ถึง 200,000 แกลลอน

องค์ประกอบของถังเก็บยางมะตอย:

  • ท่อ: ใช้สำหรับเติม ยางมะตอยออกจากถัง และหมุนเวียนยางมะตอยผ่านระบบทำความร้อน
  • วาล์ว: ควบคุมการไหลของยางมะตอย

ความสำคัญของถังเก็บยางมะตอย:

ถังเก็บยางมะตอย เป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างถนน ใช้เก็บยางมะตอยที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน

รับผลิตถังเก็บยางมะตอย

ชื่อโครงการ แอสฟัลท์ สต๊อกแท้งค์ ขนาด 1,600 ม.3 (Asphalt Stock Tank 1,600cubit metre)

สถานที่ คลังท่าทอง จ. สุราษฎร์ธานี  เจ้าของโครงการ บ. ไทยบิทูเมน จก. (เครือ ทิปโก้ฯ )


โครงการ แอสฟัลท์ สต๊อกแท้งค์ ขนาด 1,200 ม.3 (Asphalt Stock Tank 1,200cubitmetre)
สถานที่ คลังท่าทอง จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ บ. สุราษฎร์ บิทูเมน จก.

แอสฟัลท์ สต๊อกแท้งค์ ขนาด 1,200 ม.3 (Asphalt Stock Tank 1,200cubitmetre) สถานที่ คลังท่าทอง จ. สุราษฎร์ธานี เจ้าของโครงการ บ. สุราษฎร์ บิทูเมน จก.

 

รับผลิตถังเก็บยางมะตอย และ โมดิฟายล์ แอสฟัลท์ ขนาด 200 ตัน เจ้าของโครงการ บริษัท ปตท.ธุรกิจน้ามันและการขายปลีก จากัด สถานที่ตั้งโครงการ บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จากัด โรงงาน อ.เกาะคา จ.ลาปาง

 

ผลิตถังผสมโพลีเมอร์ และพารา โมดิฟายล์ แอสฟัลท์ ขนาด 200 ตัน เจ้าของโครงการ บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จากัด


 

 

Visitors: 80,894