ระบบโรงกลั่นน้ำมัน

ผู้ผลิตและจำหน่าย หม้อไอน้ำ,หม้อไอน้ำน้ำมันร้อน,รับดัดแปลงบอยเลอร์,ซ่อมบำรุง,เดินท่อ,หุ้มฉนวน,งานระบบบอยเลอร์ทั้งหมด,จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบบอยเลอร์,บอยเลอร์อุตสาหกรรม,หม้อน้ำระบบโรงกลั่นน้ำมัน

 

ชื่อโครงการ ระบบโรงกลั่นน้ามัน Oil Glean Plant System Proj. 

สถานที่ นิคมอุสาหกรรม บางปะกง

เจ้าของโครงการ บ.ซันซายแอนซ์ ปิโตรเคมิคอล จก.

 
 
 

ชื่อโครงการ งานประกอบฮีทเอ็กซ์แชงเจอร์ Heat Exchanger Assemble Proj.
สถานที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง
เจ้าของโครงการ บ. ซันซายแอนซ์ ปิโตรเคมิคอล จก.

 
 
 
ชื่อโครงการ ถังน้ามันขนาด 60 ม.3 Oil Tank Size 60 cubit metre Proj.
สถานที่ โรงงานพุนพิน สุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ บ. สุราษฎร์บิทูเมน จก.
 
 
ชื่อโครงการ ถังน้ามันขนาด 120 ม.3 Oil Tank Size 120 cubit metre Proj.
เจ้าของโครงการ บ. สุราษฎร์บิทูเมน จก.
สถานที่ โรงงานพุนพิน สุราษฎร์ธานี
 
ชื่อโครงการ ถังน้ามันใต้ดิน ขนาด 20 ม.3
Under Ground Oil Tank Size 20 cubit metre proj.
สถานที่ โรงงานเมเลีย หัวหิน
เจ้าของโครงการ บ. ถนอมวงศ์บริการ จก.
 
 
ชื่อโครงการ ถังน้ามันขนาดต่างๆ Oil Tank Vary Size
เจ้าของโครงการ บ. ทิปโก้แอสฟัลท์ จก. (มหาชน)
สถานที่ โรงงานโคราช
 
 
 
 

เครื่องกลั่นน้ำออกจากน้ำมันเตา

ลูกค้า บ. ไอ อาร์ อาร์ คอปอเรชั่น จากัด สถานที่ โรงงาน วังน้อย อยุธยาฯ
เครื่องกลั่นน้ำออกจากน้ำมันเตา
เครื่องกลั่นน้ำออกจากน้ำมันเตา
เครื่องกลั่นน้ำออกจากน้ำมันเตา
เครื่องกลั่นน้ำออกจากน้ำมันเตา
 

 

โรงงานหีบน้ามันมันปาล์มล่วง ชุมพร

โรงงานหีบน้ามันมันปาล์มล่วงโรงงานหีบน้ามันมันปาล์มล่วงโรงงานหีบน้ามันมันปาล์มล่วง
 
Visitors: 77,974