บอยเล่อร์สตีม

บอยเลอร์ (Boiler) หรือเครื่องผลิตไอน้ำ คืออะไร ? บอยเลอร์ เป็นเครื่องผลิตไอน้ำ เครื่องผลิตไอน้ำนี้จะเผาไหม้เชื้อเพลิงในหม้อผลิตไอน้ำ จากนั้นจะทำให้เกิดไอน้ำขึ้นมากมายและเกิดความดันในหม้อผลิตไอน้ำ ความดันทั้งหมดจะถูกส่งไปเป็นพลังงานให้กับเครื่องจักรอื่น ๆ ภายในอุตสาหกรรม ซึ่งขนาดของ บอยเลอร์ ก็จะแตกต่างกันไปตามจำนวนพลังงานที่เครื่องจักรทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ เครื่องผลิตไอน้ำนี้จำเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนเครื่องจักรทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มาก ในกิจการโรงงานและกิจการอุตสาหกรรมนิยมใช้เครื่องผลิตไอน้ำในการผลิตพลังงาน การผลิตพลังงานไอน้ำหาก บอยเลอร์ มีขนาดใหญ่มาก ควรใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานในเครื่องผลิตไอน้ำ เป็นต้น แต่การที่จะใช้เครื่องผลิตไอน้ำก็ควรที่จะได้รับการปรึกษาจากวิศวกรเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้าน บอยเลอร์ เพราะหากไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานที่แท้จริงแล้ว อาจจะทำให้ผู้ประกอบการเสียทั้งเงินและอาจจะมีความเสี่ยงด้วย เพราะเครื่องผลิตไอน้ำหากใช้งานไม่เป็นก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคลากรที่ควบคุมเครื่องผลิตไอน้ำได้

หากต้องการติดตั้งเครื่องผลิตไอน้ำ เจ้าของกิจการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับการขออนุญาตในการติดตั้งเครื่องผลิตไอน้ำด้วย เพราะถ้าใช้งานไม่เหมาะสมกับจำนวนที่ต้องการ เช่น หากมีจำนวนหรือขนาดของเครื่องผลิตไอน้ำมากเกินไปก็เป็นอันตรายต่อบุคลากรที่ควบคุม และหากมีเครื่องผลิตไอน้ำที่เล็กเกินไปก็จะทำให้ผลิตพลังงานได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นหากจำเป็นต้องใช้เครื่องผลิตไอน้ำควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและอย่าลืมที่จะศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาติติดตั้งควบคู่ด้วย

การประหยัดพลังงานด้วยการใช้ บอยเลอร์ หรือ เครื่องผลิตไอน้ำ เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยรักษ์โลก และปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในกิจการโรงงานและกิจการอุตสาหกรรม เพราะการใช้เครื่องผลิตไอน้ำส่งผลต่องบประมาณของกิจการ การประหยัดและการใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่า ปลอดภัยเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างมาก แต่หากใช้ไม่เป็น ใช้เชื้อเพลิงไม่เหมาะกับขนาด หรือใช้แบบผิด ๆ ก็ทำให้เกิดโทษได้มากมายเช่นเดียวกัน ฉะนั้นหากผู้ประกอบการต้องการใช้เครื่องผลิตไอน้ำแทนการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างอื่น ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ศึกษาข้อมูล ศึกษาขนาดที่เหมาะกับพลังงานที่จำเป็นต้องใช้ เชื้อเพลิงที่จะใช้ในเครื่องผลิตไอน้ำ การดูแลรักษาเครื่องผลิตไอน้ำ และข้อควรระวังในการใช้เครื่องผลิตไอน้ำ จำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวก ความปลอดภัย ความคุ้มค่าของกิจการ และช่วยขับเคลื่อนเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บอยเล่อร์สตีม3ตัน หม้อไอน้ำ,หม้อไอน้ำน้ำมันร้อน,รับดัดแปลงบอยเลอร์,ซ่อมบำรุง,เดินท่อ,หุ้มฉนวน,งานระบบบอยเลอร์ทั้งหมด,จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบบอยเลอร์,บอยเลอร์อุตสาหกรรม,หม้อน้ำทาง

บอยเล่อร์สตีม3ตัน หม้อไอน้ำ,หม้อไอน้ำน้ำมันร้อน,รับดัดแปลงบอยเลอร์,ซ่อมบำรุง,เดินท่อ,หุ้มฉนวน,งานระบบบอยเลอร์ทั้งหมด,จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบบอยเลอร์,บอยเลอร์อุตสาหกรรม,หม้อน้ำทาง

 บอยเล่อร์สตีม3ตัน หม้อไอน้ำ,หม้อไอน้ำน้ำมันร้อน,รับดัดแปลงบอยเลอร์,ซ่อมบำรุง,เดินท่อ,หุ้มฉนวน,งานระบบบอยเลอร์ทั้งหมด,จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบบอยเลอร์,บอยเลอร์อุตสาหกรรม,หม้อน้ำทางบอยเล่อร์สตีม3ตัน หม้อไอน้ำ,หม้อไอน้ำน้ำมันร้อน,รับดัดแปลงบอยเลอร์,ซ่อมบำรุง,เดินท่อ,หุ้มฉนวน,งานระบบบอยเลอร์ทั้งหมด,จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบบอยเลอร์,บอยเลอร์อุตสาหกรรม,หม้อน้ำทางบอยเล่อร์สตีม3ตัน หม้อไอน้ำ,หม้อไอน้ำน้ำมันร้อน,รับดัดแปลงบอยเลอร์,ซ่อมบำรุง,เดินท่อ,หุ้มฉนวน,งานระบบบอยเลอร์ทั้งหมด,จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบบอยเลอร์,บอยเลอร์อุตสาหกรรม,หม้อน้ำทางบอยเล่อร์สตีม3ตัน หม้อไอน้ำ,หม้อไอน้ำน้ำมันร้อน,รับดัดแปลงบอยเลอร์,ซ่อมบำรุง,เดินท่อ,หุ้มฉนวน,งานระบบบอยเลอร์ทั้งหมด,จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบบอยเลอร์,บอยเลอร์อุตสาหกรรม,หม้อน้ำทาง

 

วิธีการเลือกเครื่องผลิตไอน้ำ หรือ บอยเลอร์ เลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับขนาดเครื่องจักรของคุณ

บอยเลอร์ หรือ เครื่องผลิตไอน้ำ ในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในกิจการโรงงานและกิจการอุตสาหกรรม เพราะเครื่องผลิตไอน้ำใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดเล็กแลเครื่องจักรขนาดใหญ่ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญการใช้เครื่องผลิตไอน้ำทำให้เกิดพลังงานความดันไอน้ำ นี่คือสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้พลังงานความดันไอน้ำแทนพลังงานสิ้นเปลืองแบบอื่น ถือว่าคุ้มค่าและน่าสนใจอย่างมาก ฉะนั้นการเลือกขนาดให้เหมาะสมกับขนาด ปริมาณ และพลังงานที่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องจักร เพราะการใช้เครื่องผลิตไอน้ำล้วนเกี่ยวโยงกับลักษณะการทำงานของเครื่องจักร ฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญในการเลือกติดตั้ง บอยเลอร์ ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของเครื่องจักรเป็นอับดับต้น ๆ

บอยเลอร์ ขนาดเล็ก จะเหมาะกับเครื่องจักรที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักรที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเช่น ทุก ๆ ชั่วโมง ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนหรือทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งการใช้บอยเลอร์ขนาดเล็กเหมาะกับเครื่องจักรที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่หากต้องการพลังงานความดันไอน้ำจากเครื่องผลิตไอน้ำมากขึ้นคุณจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลิตไอน้ำเอาไว้หลาย ๆ ลูกเพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน เพราะการใช้เครื่องผลิตไอน้ำขนาดเล็กจะมีความสะดวกกว่า ความดันน้อยกว่า หากคุณจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนระบบการทำงานของเครื่องจักรอยู่ตลอด การใช้เครื่องผลิตไอน้ำขนาดเล็กจะช่วยให้การทำงานง่ายกว่า หากใช้เครื่องผลิตไอน้ำขนาดใหญ่จะทำให้ยิ่งทำงานลำบากมากขึ้นไปอีก

บอยเลอร์ ขนาดใหญ่ จะเหมาะกับเครื่องจักรที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักรไม่บ่อยนัก เครื่องจักรทำงานคงที่หรือเครื่องจักรที่ทำงานแบบเดิมตลอด เครื่องผลิตไอน้ำขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ทำงานแบบเดิมทั้งปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนัก เพราะเครื่องผลิตไอน้ำขนาดใหญ่เคลื่อนที่ลำบาก พลังงานความดันไอน้ำสูง การใช้เครื่องผลิตไอน้ำให้เหมาะกับการทำงานแบบซ้ำ ๆ แบบเดิมทั้งปีควรใช้บอยเลอร์ขนาดใหญ่ เพราะนอกจากเครื่องจักรจะต้องทำงานแบบคงที่แล้ว การใช้เครื่องผลิตไอน้ำขนาดใหญ่จะมีพลังงานความดันมากกว่าเครื่องผลิตไอน้ำขนาดเล็ก ทั้งนี้การใช้ให้เหมาะกับการใช้งานจะไม่ทำให้เสียเวลาในการขนย้ายเครื่องผลิตไอน้ำอีกด้วย

การใช้บอยเลอร์ หรือเครื่องผลิตไอน้ำให้เหมาะสมกับลักษณะในการใช้เครื่องจักรเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอันดับต้น ๆ เพราะหากใช้งานเครื่องผลิตไอน้ำไม่ถูกต้องตามลักษณะในการใช้เครื่องจักรแล้วจะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการแก้ปัญหาและทำให้เสียเวลาในการทำงาน การขับเคลื่อนของกิจการโรงงานและกิจการอุตสาหกรรมล้วนต้องใช้ความแม่นยำและรวดเร็วในการใช้เครื่องจักร หากคุณเคร่งครัด ปฏิบัติตาม และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้ ควรหลีกเลี่ยง เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำให้แก้ไขได้ยากและเป็นอันตรายต่อผู้อื่น

รับผลิตบอยเล่อนสตีม ขนาด 6 ตัน เชื้อเพลิงแข็ง จานวน 2 ชุด เจ้าของโครงการ บริษัท ซันไทย จากัด (ถุงมือยาง )

บอยเล่อนสตีม ขนาด 6 ตัน เชื้อเพลิงแข็งบอยเล่อนสตีม ขนาด 6 ตัน เชื้อเพลิงแข็ง

บอยเล่อนสตีม ขนาด 6 ตัน เชื้อเพลิงแข็งบอยเล่อนสตีม ขนาด 6 ตัน เชื้อเพลิงแข็งบอยเล่อนสตีม ขนาด 6 ตัน เชื้อเพลิงแข็งบอยเล่อนสตีม ขนาด 6 ตัน เชื้อเพลิงแข็งบอยเล่อนสตีม ขนาด 6 ตัน เชื้อเพลิงแข็งบอยเล่อนสตีม ขนาด 6 ตัน เชื้อเพลิงแข็ง 

การดูแลบอยเลอร์ เช็คสภาพบอยเลอร์ และ ข้อสังเกตบอยเลอร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำในแต่ละสัปดาห์

ปัจจุบันการใช้เครื่องทำไอน้ำเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางเพราะทั้งคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการดูแลบอยเลอร์ทุกสัปดาห์ให้ทำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้องกับบอยเลอร์ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระดับน้ำในเครื่องผลิตไอน้ำ ตรวจสอบรังวัด ตรวจสอบมิเตอร์ ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น และอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้หากเราดูแลอย่างละเอียดจะทำให้เครื่องผลิตไอน้ำผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบอยเลอร์ให้ทำงานคงที่ตามที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ เพื่อให้ได้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งค่าความดันและอุณหภูมิของบอยเลอร์ให้คงที่ตลอด เพราะถ้าความดันและอุณหภูมิไม่คงที่จะทำให้เกิดปัญหาในการใช้เครื่องผลิตไอน้ำ
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระดับน้ำในเครื่องผลิตไอน้ำว่ายังใช้การได้หรือไม่ เพราะหากเกิดปัญหาน้ำแห้งจะได้แจ้งเตือนได้ และหากใส่เชื้อเพลิงมากเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะทั้งเปลืองและมากเกินความจำเป็น
  • ตรวจสอบรังวัดแก้วให้ถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้แน่ใจว่ามีรอยแตกหรือรอยร้าว และห้ามมีรอยรั่วโดยรอบเด็ดขาดเพราะหากมีรอยรั่วอาจทำให้ระเบิดได้
  • ตรวจสอบมอเตอร์ทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผลิตไอน้ำ ตรวจได้จากการเช็คอุณหภูมิ การฟังเสียงและการสั่นสะเทือน หากเกิดความผิดปกติควรรีบแก้ไขทันที
  • ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นของอุปกรณ์ที่ใช้กับบอยเลอร์เพื่อไม่ให้การทำงานของบอยเลอร์ชะงักหรือเกิดปัญหาระหว่างการทำงาน
  • ควรตรวจสอบการสั่นสะเทือน รอยรั่วและฟังเสียงการทำงานหากผิดปกติควรแก้ไขทันที ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอหากเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
  • ควรตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยตัวเชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินกับหม้อไอน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ จะยังทำงานได้อย่างปกติ
  • ตรวจสอบท่อวาล์วที่จ่ายเชื้อเพลิงว่าปิดแน่นดีหรือไม่ เพราะหากเครื่องผลิตไอน้ำหยุดการทำงานแต่เชื้อเพลิงก็จะได้ไม่รั่วไหลออกมา
  • ตรวจสอบหน้าแปลนยึดท่อ หรือ รอยต่ออื่น ๆ ที่เชื่อมบอยเลอร์และอุปกรณ์เสริม ควรไขให้แน่นเพื่อป้องการไม่ให้อากาศภายนอกเข้าและป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิง
  • ตรวจสอบไฟสัญญาณเตือนและไฟส่องสว่างฉุกเฉินว่ายังใช้การได้หรือไม่ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้รู้ทัน และควรตรวจเป็นประจำเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขได้ทัน หากสัญญาณเตือนและไฟส่องสว่างขัดข้องควรแก้ไขก่อนการใช้งานเครื่องผลิตไอน้ำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

ทุกวันนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องจักรสมัยใหม่ล้ำหน้าไปอย่างมาก เราควรรู้ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ความประมาท เลินเล่อ ไม่มีความละเอียดรอบคอบ จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ฉะนั้นการให้ผู้ควบคุมได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องผลิตไอน้ำเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างมาก

 

 

 

Visitors: 77,969